truck
ส่งฟรีทั่วกทม. และนนทบุรี (จังหวัดอื่น ๆในปริมณฑลมีค่าส่งเพิ่มเติม)
คำค้นหายอดนิยม
พวงหรีดดอกไม้สด
พวงหรีดพัดลม
พวงหรีดต้นไม้
พวงหรีดผ้า
สินค้าที่กำลังได้รับความสนใจ
ไตรทิพย์ 1
ไตรทิพย์ 3
มาหยารัศมี 5
รับข่าวสาร
และสิทธิพิเศษก่อนใคร
Logo Cart0
คำค้นหายอดนิยม
พวงหรีดดอกไม้สด
พวงหรีดพัดลม
พวงหรีดต้นไม้
พวงหรีดผ้า
สินค้าที่กำลังได้รับความสนใจ
ไตรทิพย์ 1
ไตรทิพย์ 3
มาหยารัศมี 5

เพราะเหตุใดจึงเรียก “วัดพระศรีมหาธาตุ” ว่า “วัดประชาธิปไตย” ?

line linkfacebook linktwitter linkmail link
เพราะเหตุใดจึงเรียก “วัดพระศรีมหาธาตุ” ว่า “วัดประชาธิปไตย” ?
เพราะเหตุใดจึงเรียก “วัดพระศรีมหาธาตุ” ว่า “วัดประชาธิปไตย” ?

ภาพเก่าเล่าใหม่ - วัดพระศรีมหาธาตุในอดีต
พวหรีด วัดพระศรี

เชื่อแน่ว่าหลายคนอาจคุ้นเคยกับชื่อวัดพระศรีมหาธาตุเป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงย่านบางเขนแล้ว ยังเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรวิหารอีกด้วย แต่น้อยคนนักที่จะทราบประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับวัดแห่งนี้ว่าทำไมในสมัยก่อนจึงต้องเรียกว่า “วัดประชาธิปไตย” และมีความเกี่ยวข้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างไรบ้าง วันนี้เลอหรีดจะมาไขคำตอบในเรื่องนี้กันค่ะ

 

ภาพเก่าเล่าใหม่ - วัดพระศรีมหาธาตุในอดีต

ประวัติของวัดพระศรีมหาธาตุ

ก่อนที่วัดพระศรีมหาธาตุจะใช้ชื่อนี้นั้น แต่เดิมใช้ชื่อว่า “วัดประชาธิปไตย” มาก่อนค่ะ ที่เป็นเช่นนี้เพราะภายหลังจากที่ไทยเราเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยมาได้เพียง 8 ปี คือในปี พ.ศ.2483 คณะรัฐบาลที่นำโดยจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ได้มีมติให้ริเริ่มสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยให้สร้างใกล้ ๆ กับอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ย่านหลักสี่ ซึ่งท่านก็ได้ให้เหตุผลว่า ชาติกับศาสนาเป็นของคู่กัน จะแยกขาดจากกันไม่ได้ และหลักธรรมของพระพุทธศาสนาสอดคล้องกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ทั้งนี้ท่านก็มีความประสงค์ให้สร้างวัดแห่งนี้เสร็จทันวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2484 ซึ่งตรงกับวันชาติ แต่ในระหว่างการก่อสร้าง นาวาเอก หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ ที่เป็นหัวหน้าของคณะทูตไทยพิเศษก็ได้เดินทางไปยังประเทศอินเดีย เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีและได้ขออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่ขุดพบบริเวณมหาสถูปธรรมราชิกะ กิ่งพระศรีมหาโพธิ์ทั้ง 5 กิ่ง และดินจากสังเวชนียสถานทั้งสี่แห่งที่รัฐบาลอินเดียได้มอบให้มาประดิษฐานไว้ที่วัดและเปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็น “วัดพระศรีมหาธาตุ” นั่นเองค่ะบริการจัดส่งพวงหรีดถึงวัด

เลอหรีด บริการจัดส่งพวงหรีดวัดพระศรีมหาธาตุ ถึงศาลา ฟรี!ค่าจัดส่ง สั่งด่วน คลิกเลย

 


นอกจากนี้ระหว่างที่สร้างวัดพระศรีมหาธาตุขึ้น รัฐบาลในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามยังเห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของไทยและการสร้างวัดแห่งนี้ก็เป็นงานของชาติเราด้วย จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริจาคทรัพย์สินตามจิตศรัทธา ทำให้ประชาชนจำนวนมากได้บริจาคทั้งเงินทอง ที่ดิน และทรัพย์สมบัติมากมาย จนสามารถสร้างวัดได้เสร็จสมบูรณ์และถวายเป็นเสนาสนะแห่งพระภิกษุสงฆ์เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2485 ในปัจจุบัน วัดพระศรีมหาธาตุแห่งนี้เป็นวัดที่ผู้คนส่วนใหญ่นิยมมาทำบุญไหว้พระ เพื่อความเป็นสิริมงคล และประกอบพิธีทางศาสนาต่าง ๆ รวมไปถึงยังมีสถาปัตยกรรม ปูชนียสถาน และสิ่งสำคัญที่น่าสนใจภายในวัดให้ชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่างมาเที่ยวชมและศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศอีกด้วยค่ะ

 

พระเจดีย์ศรีมหาธาตุ พระเจดีย์องค์ใหญ่สีขาว

สถาปัตยกรรมและสิ่งสำคัญต่าง ๆ ที่น่าสนใจภายในวัดพระศรีมหาธาตุ

1. พระเจดีย์ศรีมหาธาตุ

เป็นพระเจดีย์ทรงกลมองค์ใหญ่สีขาวที่ตั้งอยู่กลางวัดอย่างโดดเด่นเป็นสง่า ซึ่งตรงฐานของพระเจดีย์ด้านนอกก็มีจารึกที่บันทึกเกี่ยวกับการสร้างวัดไว้ค่ะ เมื่อเข้าไปข้างในก็เป็นห้องโถงทรงกลมและมีพระเจดีย์องค์เล็กสีทองงดงามอร่ามตั้งอยู่ตรงกลางอีกชั้นหนึ่ง ภายในพระเจดีย์องค์เล็กนี้เองเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุกับดินจากสังเวชนียสถานทั้งสี่แห่งที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียนี้ด้วยนะคะ ส่วนที่ผนังของพระเจดีย์องค์ใหญ่ยังทำเป็นช่องไว้ทั้งหมด 112 ช่อง เพื่อใช้เป็นช่องบรรจุอัฐิของบุคคลที่มีชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมือง ไม่ว่าจะเป็นจอมพล ป. พิบูลสงคราม, พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา, นายปรีดี พนมยงค์, นายทวี บุญยเกตุ เป็นต้น ซึ่งแต่ละคนที่เลอหรีดได้กล่าวมานี้ก็ล้วนแล้วแต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2475 แทบทั้งสิ้น

2. พระอุโบสถ

อยู่ทางด้านหลังของพระเจดีย์ศรีมหาธาตุ หากมองไกล ๆ แล้วจะมีลักษณะคล้ายพระอุโบสถในวัดเบญจมบพิตรก็ตรงที่เป็นรูปทรงพระที่นั่งจตุรมุข ซึ่งมุขแต่ละด้านก็จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นภาพวาดจำลองของปูชนียสถานสำคัญในแต่ละภาคของประเทศ โดยมีระเบียงคดล้อมรอบพระอุโบสถอยู่ค่ะ และภายในระเบียงคดนี้ก็จะมีพระพุทธรูปที่ประชาชนและตระกูลต่าง ๆ ถวายให้แก่วัดประดิษฐานไว้อยู่ด้วย นอกจากนั้นยังมีพระประธานในพระอุโบสถนามว่า “พระศรีสัมพุทธมุนี” ประดิษฐานอยู่ทางมุขด้านหลังของพระอุโบสถ ซึ่งพระศรีสัมพุทธมุนีนี้เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยปางมารวิชัยที่แต่เดิมได้ประดิษฐานไว้ ณ วังหน้านั่นเองค่ะ

3. ต้นพระศรีมหาโพธิ์

เป็นต้นเดียวกันกับกิ่งพระศรีมหาโพธิ์ที่นาวาเอก หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ เคยได้รับมอบจากรัฐบาลอินเดียมาปลูกไว้อยู่กลางสระน้ำด้านข้างองค์พระเจดีย์ศรีมหาธาตุ โดยมีพระพุทธรูปปางสมาธินั่งสงบนิ่งอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้นั่นเองค่ะ

วิธีเดินทางไปวัดพระศรีมหาธาตุ

สำหรับใครที่จะมายังวัดพระศรีมหาธาตุล่ะก็…เดินทางง่ายมากเลยค่ะ เพียงแค่นั่งรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุและเดินต่ออีกนิดหน่อยก็ถึงตัววัดแล้ว แต่ถ้าต้องการจะสั่งพวงหรีดไปส่งที่วัด เลอหรีดก็พร้อมจัดส่งฟรีถึงหน้าศาลาจัดงานด้วยค่ะ

รู้ประวัติวัดพระศรีมหาธาตุไปแล้ว หากต้องการสั่งพวงหรีด ก็สามารถสั่งได้ที่ พวงหรีด วัดพระศรี ร้าน LeWreath เราพร้อมให้บริการจัดพวงหรีดคุณภาพและมีบริการจัดส่งฟรีถึงวัดค่ะ

พวงหรีดแนะนำอื่น ๆ

Loading...
Loading...
Loading...
Instagram
หน้าหลัก
Instagram
ดูพวงหรีด
Instagram
ตะกร้า

รับสิทธิพิเศษก่อนใครเพียงสมัครสมาชิก